Příběh piva KONVENT

timmer

Prvopočátky kutnohorského pivovarnictví

Na zdroje stříbrného bohatství "hor kutných" tedy vrchů Kuklík, Sukov a Kaňk narazili podle pověsti náhodou dva mniši cisterciáci z nedalekého kláštera (latinsky konventu). Na úpatí Kaňku uspořádali sněm (také zvaný konvent - v té době spíše německy Bund) a netrvalo dlouho a vznikla hornická osada a v té osadě se začalo vařit pivo. Zprvu chaoticky a posléze již jen v měšťanských domech, když v roce 1300 získali měšťané po dalším konventu (sněmu, německy Bund) právo várečné.

timmer

Vznik pivovaru v Lorci

První písemná zmínka o tvrzi Lorec na úpatí Sukova pochází z roku 1418. Už roku 1544 je zde zmiňována sladovna a chmelnice, ale také jakýsi drobný pivovar. Ten plnohodnotný pivovar však v trvzi Lorec zřídil její kompletní přestavbou až sám Václav Dačický z Heslova roku 1573. Vybavení sladovnického zázemí sousední usedlosti (Mečkas) pak doznalo z hlediska technologického zásadní změny při zrušení původního kouřového valachu a jeho nahrazení vzdušným hvozdem.

factory

Od kouřového sladovnictví k parnímu

V usedlosti Mečkas byl zrušen původní primitivní kouřový valach a byl nahrazen "moderním" vzdušným hvozdem. Teprve nástupem na tehdejší dobu moderní parní technologie přestal být Mečkas užíván pro prokuřování sladů a došlo k obestavění vysloužilé kouřové sladovny skleníky, kde bylo zužitkováno odpadní teplo na přelomu 19. a 20. století. V roce 1949 přešel pivovar i sousední zahradnictví do majetku Sdruženého komunálního podniku. Majetkem města se stal opět v roce 1992.

9-beer

David proti Goliášovi

Od města přes Pivovar Kutná Hora, spol.s r.o., následně společnost Drinks Union, získala podnik v roce 2008 skupina Heineken. Vybavení bylo po rok později zcela zdemolováno, když tento nadnárodní gigant prostory opouštěl, část dokonce i vyhořela. Pár nadšenců dalo vstát Pivovaru Kutná Hora doslova z popela a dokonce v roce 2013 dosáhli s Heineken(em) uzavření soudního smíru! Část našeho podniku koupil pak v roce 2016 břeclavský SMART estate a.s. ze skupiny ROSA market s.r.o. a šlo se do Švýcar...

logo"

Je Vám více než 18 let ?

Kliknutím svůj věk potvrzujete

Potvrzuji